Details

  • Provenance:
   Internal Delivery
  • Sprint:
   EJBCA Team Bob - 2019 w10

   Description

   Jag har en svensk översättning av RA-webben som inte har infogats i trunken än.

   Den är färdig till ungefär 30% (jämfört med den engelska). Förhoppningsvis kan jag slutföra resterande del inom närmaste dagarna (översättningen har legat på is ett tag men bör återupptas eftersom en kund har frågat om det).

   Det vore också trevligt med ett diff-verktyg som lägger till nya språknycklar och plockar bort gamla (baserat på den engelska översättningen). Eftersom formatet på språkfilen är en standard properties-fil så vore det inte helt otroligt om det redan fanns ett sådant verktyg. Det känns dock som en separat förbättringsförslag.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       bastianf Bastian Fredriksson
       Reporter:
       bastianf Bastian Fredriksson
       Verified by:
       Tomas Gustavsson
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved:

        Time Tracking

        Estimated:
        Original Estimate - Not Specified
        Not Specified
        Remaining:
        Remaining Estimate - 0 minutes
        0m
        Logged:
        Time Spent - 1 day, 5 minutes
        1d 5m